Pakalpojumi

Privātuma paziņojums darbinieku kandidātiem

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS DARBINIEKU KANDIDĀTIEM
RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu apstrādi, RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ vēlas Jums palīdzēt saprast, kā tiek apstrādāti personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību…

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS DARBINIEKU KANDIDĀTIEM

RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu apstrādi, RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ vēlas Jums palīdzēt saprast, kā tiek apstrādāti personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību saistītas tiesības Jums ir pieejamas.

Mēs lūdzam Jūs sniegt mums tikai atbilstošu un derīgu informāciju, kā arī nesniegt personas datus, kas tiek uzskatīti par sensitīviem (piemēram, informāciju par Jūsu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), un citus personas datus, kas nav nepieciešami, lai novērtētu Jūsu atbilstību noteiktam amatam un iespējamām darba tiesiskajām attiecībām.

RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’

kontaktinformācija

“Rēzeknes dzirnavnieks” Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība

Reģistrācijas Nr. 40003017719

Korespondences adrese: Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Tālrunis: +371 64 634 332

E-pasts: info@rezeknes-dzirnavnieks.lv

Personas datu apstrādes apmērs un nolūki

Kandidātu atlases un Jūsu pieteikuma izvērtēšanas laikā mēs apstrādājam šādus personas datus:

–     kontaktinformāciju un identifikācijas datus – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e‑pasta adresi;

–     informāciju par kvalifikāciju – izglītību, iegūto kvalifikāciju, papildu apmācībām (pabeigtām apmācībām, iegūtiem sertifikātiem), valodu zināšanām, zināšanām par tehnoloģijām (IT) un citām prasmēm, kā arī citu informāciju, kas sniegta izglītību apliecinošos dokumentos;

–     informāciju par darba pieredzi – iepriekšējo nodarbinātību, nodarbinātības ilgumu, amatu, pienākumiem un (vai) sasniegumiem;

–     rekomendācijas un darba devēja atsauksmes – rekomendācijā iekļautos personas datus, kontaktinformāciju;

–     atlases novērtējuma datus – intervijas kopsavilkumu, personas (-u), kura veic atlasi, viedokli, pārbaudījumu rezultātus.

Personas datu apstrādes likumība

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz:

–     mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, lai analizētu un administrētu darbā pieņemšanas procesu;

–     Jūsu piekrišanu, tas ir, pieņemot, ka piekrišana saņemt informāciju par citām mūsu atvērtajām pozīcijām nākotnē, saņemta rakstveidā.

Ja mēs saņemam informāciju par Jūsu pieteikumu no personāla atlases aģentūrām, darba meklēšanas vietnēm, karjeras sociālās tīklošanas vietnēm un (vai) citiem darba meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, mēs pieņemam, ka esat saņēmis visu nepieciešamo informāciju par savu personas datu apstrādi un devis piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, kas ietver arī tiesības nodot Jūsu personas datus mums.

Personas datu nodošana

Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

–     kuras palīdz mums veikt kandidātu atlasi, tostarp kandidātu novērtējumu; šādas personas var būt personāla atlases un (vai) novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji;

–     kuras mums palīdz, veicot iekšējo administrēšanu; šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu uzturētāji, datu centru darbības nodrošinātāji, hostinga un mākoņu pakalpojumu sniedzēji;

–     citiem grupas uzņēmumiem (tai skaitā, UAB Scandagra Management Services, kā arī citiem uzņēmumiem, kas norādīti tīmekļa vietnē http://scandagra.com/), kas saskaņā ar mūsu grupas procedūrām ir iesaistīti augstākā līmeņa vadītāju amata novērtēšanas procesos un (vai) karjeras lēmumu pieņemšanā;

–     atbildīgajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, citām tiesībaizsardzības iestādēm vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja to paredz piemērojamie tiesību akti vai saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Ja Jūsu pieteikums netiks izvēlēts turpmākajiem atlases posmiem, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā vienu gadu pēc tā finanšu gada beigām, kad tika noslēgts atlases process.

Ja Jūs tikāt uzaicināts uz nākamo atlases posmu (piemēram, piedalījāties darba intervijā) vai iesniedzāt savu piekrišanu par to, ka Jūsu dati tiek saglabāti, lai kandidētu uz turpmāk pieejamajām vakancēm, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad tika pabeigta atlase, vai no brīža, kad Jūs devāt savu piekrišanu.

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir:

–     tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem;

–     tiesības tos labot;

–     tiesības tos dzēst;

–     tiesības ierobežot personas datu apstrādi;

–     tiesības uz personas datu pārnesamību;

–     tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;

–     tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Graudu elevators

Rēzeknes dzirnavnieka graudu elevators ir uzbūvēts 1969.gadā. Elevatora ietilpība ir 53 000 tonnas graudu. Noliktavu un laukumu kapacitāte 27 000 tonnu graudu.Rēzeknes dzirnavnieks sniedz apkārtnes zemniekiem graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumus, piedāvā graudu glabāšanu. Graudu pieņemšana un izsniegšana notiek gan no autotransporta, gan dzelzceļa…

Rēzeknes dzirnavnieka graudu elevators ir uzbūvēts 1969.gadā. Elevatora ietilpība ir 53 000 tonnas graudu. Noliktavu un laukumu kapacitāte 27 000 tonnu graudu.

Rēzeknes dzirnavnieks sniedz apkārtnes zemniekiem graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumus, piedāvā graudu glabāšanu. Graudu pieņemšana un izsniegšana notiek gan no autotransporta, gan dzelzceļa vagoniem. Elevatorā pieņemam un uzglabājam visas graudu kultūras un rapsi.

Sīkāka informācija par graudu glabāšanu, pirmapstrādes pakalpojumu izcenojumiem un kvalitātes prasībām pa tālr. +371 64 634 332 vai e-pastu: info@rezeknes-dzirnavnieks.lv

Muitas noliktavu pakalpojumi

2009.gadā Rēzeknes dzirnavnieks ir uzsācis jaunu darbības virzienu – preču pieņemšanu un glabāšanu brīvajā muitas zonā.Uzņēmumā ir iespēja ievest kravas no ne-ES valstīm, pārkraut un uzglabāt muitas režīmā, nemaksājot par pakalpojumiem PVN, kā arī atmuitot preces pakāpeniski pa partijām, tādējādi uzlabojot naudas plūsmu.Brīvajā muitas zonā preci iespējams…

2009.gadā Rēzeknes dzirnavnieks ir uzsācis jaunu darbības virzienu – preču pieņemšanu un glabāšanu brīvajā muitas zonā.

Uzņēmumā ir iespēja ievest kravas no ne-ES valstīm, pārkraut un uzglabāt muitas režīmā, nemaksājot par pakalpojumiem PVN, kā arī atmuitot preces pakāpeniski pa partijām, tādējādi uzlabojot naudas plūsmu.

Brīvajā muitas zonā preci iespējams pieņemt gan no automašīnām, gan no dzelzceļa vagoniem.

Rēzeknes dzirnavnieks piedāvā iespēju uzglabāt un pārkraut brīvajā muitas zonā gan fasētas preces, gan beztaru.

Daugavpils noliktava

2015.gadā RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ atvēra graudu uzglabāšanas noliktavu Daugavpilī.Daugavpils noliktavas kapacitāte vairāk kā 15 000 tonnu graudu.  Rēzeknes dzirnavnieks sniedz apkārtnes zemniekiem graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumus, kā arī piedāvā graudu uzglabāšanu. Graudu pieņemšana notiek no autotransporta. Graudu izsniegšana notiek…

2015.gadā RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ atvēra graudu uzglabāšanas noliktavu Daugavpilī.

Daugavpils noliktavas kapacitāte vairāk kā 15 000 tonnu graudu.  

Rēzeknes dzirnavnieks sniedz apkārtnes zemniekiem graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumus, kā arī piedāvā graudu uzglabāšanu. Graudu pieņemšana notiek no autotransporta. Graudu izsniegšana notiek gan autotransportā, gan dzelzceļa vagonos. 

Sīkāka informācija par graudu glabāšanu, pirmapstrādes pakalpojumu izcenojumiem un kvalitātes prasībām pa tālr. +371 27185691 vai e-pastu: kristina.laurena@rezeknes-dzirnavnieks.lv

Noliktavu īre

Rēzeknes dzirnavnieks piedāvā uzņēmumiem nomāt noliktavu telpas Rēzeknes dzirnavnieka teritorijā.Iespējams nomāt telpas gan pārtikas, gan nepārtikas preču glabāšanai.Noliktavas aprīkotas ar uzkraušanas rampām, asfaltētu stāvlaukumu, piebraukšanas ceļi ir ļoti ērti.Pieejamas dažāda lieluma noliktavu telpas, noliktavas platība sākot no 200 m2.Sīkāka informācija par…

Rēzeknes dzirnavnieks piedāvā uzņēmumiem nomāt noliktavu telpas Rēzeknes dzirnavnieka teritorijā.

Iespējams nomāt telpas gan pārtikas, gan nepārtikas preču glabāšanai.

Noliktavas aprīkotas ar uzkraušanas rampām, asfaltētu stāvlaukumu, piebraukšanas ceļi ir ļoti ērti.

Pieejamas dažāda lieluma noliktavu telpas, noliktavas platība sākot no 200 m2.

Sīkāka informācija par telpu nomu pa tālr. +371 64 634 332 vai e-pastu: info@rezeknes-dzirnavnieks.lv

Biroja telpu īre

Rēzeknes dzirnavnieks piedāvā nomāt biroja telpas, platība sākot no 17 m2.Nomas maksa 5,50 EUR/m2 mēnesī +PVN.Nomas maksā iekļauti: internets, komunālie pakalpojumi (apkure un elektroenerģija), koplietošanas telpu uzkopšana, stāvlaukums automašīnām.Nomas maksa nemainīga visa gada garumā.Sīkāka informācija par telpu nomu pa tālr. +371 64 634 332 vai e-pastu:…

Rēzeknes dzirnavnieks piedāvā nomāt biroja telpas, platība sākot no 17 m2.

Nomas maksa 5,50 EUR/m2 mēnesī +PVN.

Nomas maksā iekļauti: internets, komunālie pakalpojumi (apkure un elektroenerģija), koplietošanas telpu uzkopšana, stāvlaukums automašīnām.

Nomas maksa nemainīga visa gada garumā.

Sīkāka informācija par telpu nomu pa tālr. +371 64 634 332 vai e-pastu: info@rezeknes-dzirnavnieks.lv

By using the www.rezeknes-dzirnavnieks.lv website you agree to our use of cookies as described in our cookie policy.

Informējam, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies)! Vairāk informācijas

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close